Usluge

services

Naše preduzeće nudi slijedeće usluge:

Vođenje poslovnih knjiga za preduzeća, udruženja građana i obrtnike.

Obim poslova može biti različit u zavisnosti od dogovora. Npr. možemo obavljati usluge od uplate–isplate i sve druge usluge vezane za banku, obračun plata, odnosi sa Poreskom upravom, UIO, PIO, ZZO, AFIP, knjiženje, izrada blagajne i naloga za plaćanje i svi slični poslovi, kao i usluge izrade finasnijskih izvještaja, odnosno godišnjeg obračuna i izradu Poreznog bilansa. Za neka preduzeća radimo kompletnu uslugu, a za neka koja imaju svoje računovodstvo radimo samo godišnje i polugodišnje obračune i izradu Poreznog bilansa.

Poseban dio naših usluga su konsultantske usluge, poresko savjetovanje i slični poslovi koji se pružaju ličnim prisustvom, telefonom i on-line, a sve u dogovoru sa našim klijentima.

Opremljeni smo u potpunosti i softverom i hardverom i u mogućnosti smo da brzo povećavamo kapacitet ako to zahtjeva obim poslovanja našeg kupca.