O nama

knjigovodstvoBIRRAH d.o.o. Tuzla osnovano je 06.01.1999. god. prvo kao DJL rješenjem Kantonalnog Suda u Tuzli br 1-10948 ,U/I-05/99, a 31.03.2000. god. preregistrovali smo se ka D.O.O. BIRRAH Tuzla. Rješenje U/I-1072/2000. Nalazimo se u ul. Turalibegova bb (bivša M. Tita 73) u prostorijama PTK FINKOM.

Naša firma bavi se isključivo pružanjem računovodstvenih, knjigovodstvenih usluga i usluga poreskog savjetovanja za preduzeća, udruženja građana, fondacije, STR, SZR i slično. U ovih sedamnaest godina poslovanja dostigli smo visok nivo profesionalizma u našoj struci i stekli smo značajno povjerenje naših klijenata. Zapošljavamo školovan i obučen kadar. Svi naši zaposleni su visoko obrazovani kadar ekonomske struke.

Sada imamo tri stalno zaposlena i tri saradnika po potrebi. Direktor i osnivač preduzeća doo BIRRAH Tuzla je Dubičić Zekir, dipl. ecc., samostalni računovođa. Posjedujemo certifikat za samostalnog računovođu i sva ostala potrebna odobrenja. Redovno se edukujemo kroz seminare, simpozije i stručnu literaturu.

Smatramo da smo potpuno spremni i obučeni za knjigovodstveno-računovodstvene usluge i usluge poreskog savjetovanja za mala,srednja i velika preduzeća i za udruženja građana na području cijele BiH.